9 مهر 1400

در دوران بارداري از مصرف كدام مواد غذايي بايد پرهيز كرد؟

مواد غذايي كه بايد در دوران بارداري از آن پرهيز كرد! 🤰🤰🤰 ١.ماهي با ميزان بالاي جيوه: جيوه يك عنصر با ميزان سميت بسيار بالا كه […]
دریافت رژیم