2 بهمن 1400

تخفيف روز مادر🌹

تخفيف پكيج هاي دوماهه كاهش وزن تا عيد به مناسبت روز مادر تا روز سه شنبه ٥ بهمن👩‍👧👩‍👦
9 مهر 1400

تخفيف ويژه برروي تمامي رژيم هاي آنلاين دكتر زاهدي دايت

به مناسبت راه اندازي سايت تغذيه و رژيم درماني آنلاين دكتر شهره قاضي زاهدي تخفيف ويژه برروي تمامي رژيم هاي آنلاين🏁🌸
8 شهریور 1400

تعذيه و كرونا

رژيم غذايي حاوي دهنده هاي نيتريك اكسايد ( نيترات و نيتريت) مي توانند احتمال ابتلا به كوييد ١٩ را كاهش دهند و به عنوان درمان اوليه […]
دریافت رژیم