راهنمای دریافت رژیم

BMI Calculator

Weight

سانتی متر
کیلوگرم

BMI

وضعیت بدنی شما

رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 1 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 2 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 3 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 4 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 5 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 6 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !
وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید کمبود وزن است.

رژیم پیشنهادی به شما پکیج افزایش وزن 1 ماهه است. برای خرید این پکیج کلیک کنید !

وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید سالم / طبیعی و نرمال است.
وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید اضافه وزن است.
وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید چاقی درجه 1 است.
وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید چاقی درجه 2 است.
وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید چاقی درجه 3 است.

ويژگي های برنامه های غذايی آنلاين زاهدی دايت

 • برنامه غذايي تحت نظر متخصص تغذيه از دانشگاه علوم پزشكي تهران
 • در ابتدا مشاوره كامل انجام ميشه و شرح حال كامل گرفته ميشه در صورت نياز مكمل هاي لازم براتون تحويز ميشه
 • رژيم كاملا علمي و بدون عوارض جانبي
 • حفظ حداكثري توده عضلاني و سوخت و ساز شما در طي دوره كاهش وزن
 • مواد غذايي داخل رژيم به راحتي در دسترس است و براساس غذاي خانواده اس ، غذاهاي ايراني و نه غذاهاي عجيب و غريب
 • هر هفته برنامه تغيير مي كنه و برنامه جديد تنظيم ميشه
 • نظرات شما و راحتي شما در تنظيم برنامه غذايي حتما لحاظ ميشه
 • هرروز در كنار شما هستيم و پاسخگويي آنلاين در تمام روزهاي هفته داريم
 • كاهش وزن براي حفظ سلامتي شماحدود ٤ -٦ كيلو در ماه در نظر گرفته شده و نه بيشتر
 • علاوه بر كاهش وزن رژيم درماني براساس بيماري شما در برنامه غذايي لحاظ ميشه
 • هر سه هفته يكبار شام آزاد داريد
 • بعد از كاهش وزن 😊با رژيم تثبيت دركنارتون هستيم
دریافت رژیم