8 مهر 1400

تغذيه در كرونا!

8 شهریور 1400

تعذيه و كرونا

رژيم غذايي حاوي دهنده هاي نيتريك اكسايد ( نيترات و نيتريت) مي توانند احتمال ابتلا به كوييد ١٩ را كاهش دهند و به عنوان درمان اوليه […]
دریافت رژیم