13 مهر 1400

*خطرات افزايش وزن زياد در بارداري:

*خطرات افزايش وزن زياد در بارداري: ديابت بارداري تولد نوزاد بالاي ٤ كيلو تولد نوزاد قبل از هفته ٣٧ بارداري مشكل در زايمان و انجام سزارين […]
دریافت رژیم