8 مهر 1400

اسهال شدم چي بخورم؟!

اسهال شدم چي بخورم؟ *غذاهاي ساده و بدون ادويه مثل موز سيب پخته بيسكويت هاي ساده سيب زميني پخته نان تست برنج پخته *پروبيوتيك ماست كفير […]
دریافت رژیم