وضعیت بدنی شما طبق اطلاعاتی که در فرم بالا وارد کرده اید چاقی شدید است.

رژیم پیشنهادی به شما پکیج لاغری 1 ماهه است.

دریافت رژیم